Fyrverkeri

Fyrverkeri

All bruk av fyrverkeri er søknadspliktig, bortsett fra på nyttårsaften. 

Tillatelse til avfyring av fyrverkeri

Skal du sende opp fyrverkeri eller avfyre pyrotekniske effekter på arrangementer, må du søke om tillatelse til dette. Søknaden må sendes minimum tre uker før ønsket avfyringsdato.

Søk om avfyring av fyrverkeri

Søk om avfyring av fyrverkeri for sertifiserte pyroteknikere

Tillatelse til oppbevaring og handel med fyrverkeri

Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i perioden 27. - 31. desember, må sende søknad innen 1. mai samme år. Tillatelse til handel gis for tre år av gangen dersom forutsetningene for tillatelsen av salget ikke endres. Dersom forutsetningene endres må det sendes inn ny søknad. 

Søk om handel med pyroteknisk vare 

Pris

Det er innført gebyr for behandling av søknader i Stjørdal. Gebyrsats indeksreguleres og vedtas av årlig av  kommunestyret. Søknader fra Meråker og Selbu er på nåværende tidspunkt gebyrfri.

Forskrift om gebyr for fyrverkerihandel i Stjørdal. (PDF, 599 kB)