Prisliste for brann- og redningstjenesten

Prisliste for brann- og redningstjenesten

Her finner du priser på slokkemidler du kan kjøpe hos oss, oversikt over feieavgift i din kommune, samt priser på andre tjenester fra brann- og redningstjenesten.

Salg, kontroll og service slokkeutstyr

Salg, kontroll og service slokkeutstyr
Vare Pris pr stk inkl. 25% mva
Årlig kontroll av brannslokkere inkl merkelapper kr 180,00
10 års service pulverslokker NS 3910 kr 387,50
Kontroll/service slangetrommel kr 282,50
Kontroll av pipe og ildsted etter tilkalling kr 1 088,75
Ny slokker 6 kg ABC NS 3910 kr 701,25
Leie av pulverapperat 6 kg (0-5 stk), pr stk kr 251,25
Priser 2024

Feieavgift 2024 - Stjørdal

Feieavgift 2024 - Stjørdal

Feieavgift 2021 - Meråker

Feieavgift 2021 - Meråker
Tjeneste Pris inkl. 25% mva
Enebolig
Feiing og tilsyn kr 715
Tilleggskostnad for flere piper kr 358
Feiing og tilsyn for fritidseiendom kr 1250

 

Feieavgift 2021 - Selbu

Feieavgift 2021 - Selbu
Tjeneste Pris inkl. 25% mva
Feiing hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år kr 1055
Tilleggskostnad for flere piper (gjelder også for fritidseiendom) kr 363
Feiing/tilsyn fritidseiendom med bilveg kr 188
Feiing/tilsyn fritidseiendom uten bilveg kr 313

 

Satsene gjelder for per røykløp per eiendom/bruksnummer, selv om det er felles røykløp for flere eiendommer.

Feieavgiften skal betales forskuddsvis over 2 halvårsterminer med forfall i april og oktober, med unntak av feiing hvert 8 år og tilleggsavgift fritidsbolig uten veg som faktureres i 1. termin.

Andre tjenester

I gebyrlisten for Stjørdal kommune finner du alle gebyrene for brann- og redningstjenesten (framsikt.net)