Bygge uten å søke

Bygge uten å søke

Enkelte bygg, tilbygg og andre tiltak kan du sette opp uten å søke kommunen om tillatelse. Hva du kan sette opp kommer imidlertid an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. 

Som tiltakshaver har du selv ansvar for å sette deg inn i reguleringsplan- og kommuneplanbestemmelsene som gjelder for din eiendom, da disse kan legge begrensninger på hva du kan sette opp uten å søke kommunen. Reguleringsplanen og kommuneplanen finner du i kommunens kartinnsyn. 

Kommunens kartinnsyn med regulerings- og kommuneplaner

 

 

Les mer om hva du kan bygge uten å søke kommunen om tillatelse på dibk.no

Har du spørsmål om hva du kan bygge uten å søke kan du kontakte byggesakskontoret.

Ferdigmelding

Etter at tiltaket er ferdig skal kommunen varsles. Dette kan gjøres på eget skjema. Kart som viser tiltaket inntegnet må sendes med. 

Skjema for ferdigmelding (dibk.no)

Kontakt

Byggesak
E-post
Mobil 457 20 720

Telefontid:
09:00-11:00 og 12:00-15:00 mandag, onsdag og fredag
10:30-11:00 og 12:00-15:00 tirsdag og torsdag