Forstøtningsmur

Forstøtningsmur

Mindre forstøtningsmur kan du sette opp uten å søke. Men det forutsetter at planbestemmelsene til din eiendom tillater at muren oppføres. 

Du trenger ikke søke om å sette opp en mindre forstøtningsmur, men muren må da oppfylle disse vilkårene:

  • mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 meter høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter
  • forstøtningsmur på inntil 1,5 meter høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 meter
  • muren må ikke være i strid med regulert byggegrense
  • muren må ikke plasseres i frisiktsonen langs veg

Bygge uten å søke

 

Planlegger du å oppføre en mur som er høyere eller nærmere nabogrense må du søke om tiltaket. Søknaden og oppføring av muren må utføres av et ansvarlig foretak. 

Hva kan jeg ikke søke om selv?

Hvordan søker jeg?

 

Planlegger du å oppføre en mur i strid med regulert byggegrense eller i strid med andre bestemmelser i reguleringsplanen eller i kommuneplanens arealdel, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dispensasjon og søknadsskjema finner du her: 

Dispensasjon

 

Gebyr for saksbehandling