Priser og gebyrer for byggesaker

Priser og gebyrer for byggesaker

Ved behandling av søknader skal det betales saksbehandlingsgebyr til kommunen.

Saksbehandlingsgebyret er fastsatt som standardsatser i gebyrregulativet, og det tas ikke hensyn til medgått tid i den enkelte saken. Gebyrregulativet er utregnet som et snitt for medgått tid for den enkelte sakstype. Saksbehandlingsgebyret skal i tillegg til å dekke kostnadene til saksbehandlingen, også dekke kostnader til arkivføring av saken, føring av tiltaket i matrikkelen, inntegning i kart mv. 

Gebyrregulativ for saksbehandling (PDF, 313 kB)

Kontakt

Byggesak
E-post
Mobil 45 72 07 20

Telefontid til og med 13. oktober:
12.00 – 14.00 mandag, onsdag og fredag 

Telefontid fra 16. oktober
12.00-15.00 mandag - fredag