Priser

Priser

Ved behandling av søknader skal det betales saksbehandlingsgebyr til kommunen

Saksbehandlingsgebyret er fastsatt som standardsatser i gebyrregulativet, og det tas ikke hensyn til medgått tid i den enkelte saken. Gebyrregulativet er utregnet som et snitt for medgått tid for den enkelte sakstype. Saksbehandlingsgebyret skal i tillegg til å dekke kostnadene til saksbehandlingen, også dekke kostnader til arkivføring av saken, føring av tiltaket i matrikkelen, inntegning i kart mv. 

Gebyrregulativ (PDF, 894 kB)

Kontakt

Byggesak
E-post
Mobil 457 20 720

Telefontid:
09:00-11:00 og 12:00-15:00 mandag, onsdag og fredag
10:30-11:00 og 12:00-15:00 tirsdag og torsdag