Luftkvalitet

Luftkvalitet

Frisk luft er viktig for trivsel og helse. Svevestøv (PM10) fra piggdekk som sliter asfalt, samt nitrogendioksid (NO2) i eksos fra biltrafikk forurenser lufta vår. Vedfyring er også en stor kilde til luftforurensing.

Målt og varslet luftkvalitet

Nettsiden Luftkvalitet i Norge har både varsel og faktiske målinger av luftkvaliteten. For målte verdier, trykk på «KART – Målestasjoner» og trykk på målestasjonen du er interessert i, for å få opp verdier for siste to uker.

Hvorfor er god luftkvalitet viktig?

Svevestøv kan påvirke kroppen vår slik som figuren under viser.

  Illustrasjon: Folkehelseinstituttet.

 
Luftforurensning påvirker din helse. På Folkehelseinstituttets nettsider kan du finne enkle faktaark om luftkvalitet og helse, samt en utfyllende håndbok for uteluft.