Nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker

Fra 2020 er fyring med mineralolje for å varme opp boliger og andre bygg i hovedsak forbudt.

Nedgravde oljetanker som går ut av bruk må fjernes eller det må gjøres andre tiltak for å hindre at det oppstår forurensning fra tankene.

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker

Stjørdal kommune har 10.09.2020 innført forskrift om nedgravde oljetanker. Alle nedgravde oljetanker som permanent har gått ut av bruk, skal tømmes, rengjøres og graves opp. Skriftlig melding skal sendes kommunen. Etter søknad kan det i særlige tilfeller tillates at oljetanken kan bli liggende.

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker (lovdata.no)

Kontakt

Knut Krokann
Rådgiver
E-post
Telefon 45 72 38 29