Strålevern

Strålevern

Mennesker utsettes for ioniserende stråling som enten stammer fra naturen selv, eller fra menneskelig aktivitet.

Stråling omfatter blant annet:

  • kosmisk stråling
  • stråling fra radioaktive stoffer
  • UV-stråling
  • mikrobølger
  • radar
  • felt fra høyspentledninger

Omtrent halvparten av strålingen som tilskriver seg fra naturlige kilder har sin årsak i alfastråling fra radon som dannes ved nedbrytning av uran i grunnen.

Les mer om radon og hvordan dette kan måles på hjemmesiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
 
Radon-, røntgen- og solstråler er kilder vi bør beskytte oss mot eller avgrense oppholdstiden vår i.