Gi innspill i Gjestebud

Gi innspill i Gjestebud

Har du visjoner og tanker rundt hvordan vi kan leve gode og klimavennlige liv i kommunen vår i framtiden? Bli gjestebudvert!

Stjørdal kommune er i gang med ny klimaplan, og ønsker å invitere innbyggerne til å medvirke til planen gjennom gjestebud. 

Et gjestebud er et uformelt møte som ledes av en utnevnt vert som får ansvar for å invitere inn til og gjennomføre gjestebudet. Verten kan selv bestemme hvem hen vil invitere, og hvor gjestebudet skal finne sted. Gjestebudet kan eksempelvis arrangeres i lunsjen på arbeidsplassen din eller på et møte i organisasjonen du er medlem av. Hva med å gå en tur, og ta en diskusjon på en benk i sola?

De som blir invitert på gjestebud, får mulighet til å diskutere tema basert på ferdige spørsmål som presenteres av verten. Her kan de komme med egne innspill og synspunkter som samles inn av verten.

Tema for dette gjestebudet er et klimavennlig Stjørdal i 2035. Kommunen ønsker svar på følgende:

  1. Postkort fra fremtiden – framtidsvisjon. Skriv et postkort fra framtiden. Vi er i Stjørdal i 2035. Stjørdal er nå en foregangskommune innen klimatiltak, og innbyggerne lever gode klimavennlige liv. Hva er vi gode på, og hvordan er dette samfunnet?
  2. Hva har vi gjort for å nå denne framtidsvisjonen?

Her finner du oppskrift på gjestebud (PPTX, 2 MB)

Frist for å gi innspill gjennom gjestebud er 01.11.23. Ta gjerne kontakt med klima- og miljøkoordinator Line Nes Jordahl på mail line.nes.jordahl@stjordal.kommune.no eller på tlf: 45 72 97 50.