Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Om Miljøfyrtårnordningen

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt system for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål (miljofyrtarn.no).

Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Hvem kan bli Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn passer for alle virksomheter, og kan bidra til at små og store bedrifter eller organisasjoner blir bærekraftige, oppnår konkurransefortrinn, styrker merkevaren, kutter kostnader, senker sykefraværet og får et anerkjent kvalitetsstempel.

Hvordan komme i gang med Miljøfyrtårnsertifisering?

Du finner veiledning i hvordan du skal komme i gang på nettsiden til Miljøfyrtårn. 

Slik blir du sertifisert (miljofyrtarn.no)

Få hjelp av en konsulent

Konsulentens rolle i Miljøfyrtårn er å guide og rettlede en virksomhet fra oppstart til sertifisering. Konsulenten er behjelpelig med å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer for at virksomheten skal oppfylle sertifiseringskriteriene.

Her kan du søke på godkjente konsulenter i Trøndelag (miljofyrtarn.no)

Bestill sertifisør

Stjørdal kommune har som Miljøfyrtårnkommune avtale med virksomheter som sertifiserer på vegne av Stjørdal kommune.

Vi tildeler ikke sertifisører, men virksomhetene står fritt til å velge den sertifisøren de vil bruke fra listen nedenfor.

Sertifisører på vegne av Stjørdal kommune

Kontakt

Line Nes Jordahl
Rådgiver
E-post
Telefon 45 72 97 50
Mobil 45 72 97 50