Allemannsretten

Allemannsretten

Allemannsretten er et gratis fellesgode som er en del av kulturarven vår. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge.

Les mer om allemannsretten på miljødirektoratet.no