Bål og grill

Bål og grill

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Bålforbudet er et generelt forbud mot å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark, bortsett fra på godkjente bål- og grillplasser i kommunen.

Her kan du grille når det er bålforbud

Selv om det er bålforbud er det fortsatt mulig å grille. Du kan grille så lenge du ikke utsetter andre for røykforurensning og det åpenbart ikke er fare for brann. Før du fyrer opp grillen bør du sjekke om det er regler eller bestemmelser, for eksempel fra grunneier, borettslag og sameier, skilt i parker eller lignende, som sier noe om hva som er lov å gjøre.

I skog og utmark er det primært godkjente bål- og grillplasser som skal benyttes under perioden med bålforbud. I Stjørdal, Selbu og Meråker kommune er det ingen kommunalt godkjente bålplasser, men det er tilrettelagt for grilling ved flere friområder. Her ser du oversikt over friområder i Stjørdal kommune hvor det er tilrettelagt for grilling. Det er til syvende og sist du som står ansvarlig for å vurdere om det er trygt å grille eller lage kaffebål. Er det tørt ute, bør det være en rettesnor for at du bør begrense bruken av åpen ild.

Melding om bålbrenning 

 

Engangsgrill

Ved bruk av engangsgrill, sørg for at den plasseres stødig på et ubrennbart underlag. Engangsgrillene blir svært varme på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget. Etter grilling, pass på at engangsgrillen er skikkelig slokket og avkjølt med vann. Ta grillen med hjem på en forsvarlig måte, og la den stå utendørs over natten før du kaster den i søppelet. Tenk på miljøet - kast ikke engangsgrillen i naturen!

Primus og kokeapparater

Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man selv er ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.

Når det er høy skogbrannfare

I perioder med høy skogbrannfare, anbefaler vi at du ikke tenner kaffebål eller griller i skog og utmark, inkludert på de godkjente bålplassene. En god huskeregel, i tillegg til å bruke sunn fornuft, er alltid å sjekke skogbrannindeksen på yr.no før du skal på tur. Følg Brann- og redningsetaten på sosiale medier:

Kontakt Værnesregionen brann- og redningstjeneste

Følg oss på Facebook

 

Kontakt

Værnesregionen brann- og redningstjeneste
Telefon 74 83 38 50