Tinglysing

Tinglysing

Du kan tinglyse et eierskifte i grunnboken ved å fylle ut et skjøte, en hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte, eller hjemmelsoverføring til andel i borettslag.

Informasjon om tinglysing (kartverket. no)

Direkte til skjøte (kartverket.no)