Hva er en arealplan

Hva er en arealplan

En arealplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på.

  • Hvordan skal vi bo?
  • Hvor skal vi ha parker og fritidsområder?
  • Hvor skal vi ha næringsområder?
  • Hvordan skal vi bevege oss rundt i byen og kommunen?

Vi har forskjellige typer arealplaner:

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker som handler om arealbruk i kommunen.

Reguleringsplaner følger opp intensjonen i kommuneplanens arealdel, er mer detaljert og gjelder for et mer avgrenset område.