Trær og vegetasjon på privat eiendom

Trær og vegetasjon på privat eiendom

Trær på privat eiendom

På privat eiendom er det grunneier som har råderett, og på kommunal grunn er det kommunen som er grunneier. Hvis det gjelder trær på naboeiendommer, må man i første omgang komme til enighet med grunneier.

Dersom man ikke kommer til enighet, må man se til naboloven for å finne ut hvordan man skal avgjøre saken. I hovedtrekk skal det være større ulemper enn fordeler med å la treet stå for at naboloven skal gi gjennomslag i ønsket om felling i slike saker.

Lurer du på vegetasjon på kommunal eiendom, og om hvordan gå frem som nabo finner du informasjon på siden Trær og vegetasjon hos nabo Stjørdal kommune.

 

Vegetasjon ved veg, som står på privat eiendom

Er du nabo til veg er du forpliktet til å sørge for at vegetasjon, plantet eller naturlig, ikke er til hinder for bruk av fortau og g-s veg, trafikk på vegen eller blokkere siktsoner. Husk at dette inkluderer såkalt sideareal til veg. 

Det er ikke lov til å beplante i vegens sikkerhetssone uten skriftlig godkjenning fra vegeier. Dette gjelder også om du er grunneier. 

Det er litt retningslinjer og regler å følge for arbeid i sideareal til veg, den såkalte sikkerhets sonen. Du finner mer informasjon om vegetasjon på siden klipp hekker og busker langs veg.

Lurer du på hvem som er vegeier kan du finne det på det nasjonale vegkartet til Statens vegvesen.  
Soom inn på området du lurer på og klikk på aktuell veg. I informasjonsbobla som kommer opp vil du kunne se status på vegen.

  • De første 4 sifrene er kommune nr. dette kommer når vegen er kommunal eller privat
  • PV er Privat veg
  • KV er Kommunal veg
  • FV er Fylkes veg
  • EV er Europaveg