Koronavirus og politiske møter

Koronavirus og politiske møter

Koronasituasjonen og gjennomføring av møter i folkevalgte organ

Informasjon fra ordføreren om politiske møter fram til sommeren - 5. mai 2020

Midlertidig delegasjon fra kommunestyret til formannskapet

Informasjon fra ordføreren - 14. mars 2020