Planer

Planer

Planer er sentrale styringsdokumenter i kommunen. Oversikten viser planer vedtatt av kommunestyret, og som er gjeldende for Stjørdal kommune.

Planstrategien er et verktøy for prioritering av kommunens planarbeid.

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Stjørdal kommune, og utgjør grunnlaget for etatenes planer og virksomhet i kommunen.

Via kartet finner du kommuneplanens arealdel og alle reguleringsplaner, både de som er under arbeid og de som er vedtatt.

En kommunedelplan er en kommuneplan for et begrenset tema eller geografisk område.