Forhåndsstemme

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september i hvilken som helst kommune.

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme på grunn av koronasituasjonen. Dette for å unngå lange køer og store folkemengder på valgdagen.

Det er ikke mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Forhåndsstemme i Stjørdal

Se hvor du kan forhåndsstemme i Stjørdal

Valglokaler

Her finner du informasjon om hvor du kan stemme ved årets stortings- og sametingsvalg (valglokaler.no)

Følg smittevernregler og råd

Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder der du bor. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk.

Er du i isolat eller karantene på grunn av covid-19? Velgere som er syke, i isolasjon eller karantene skal få mulighet til å stemme. 

Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet (regjeringen.no)

Legitimasjon og valgkort

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde. Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. 

I år får du digitalt valgkort. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid dersom du har valgkortet tilgjengelig når du skal stemme. Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett, men gjelder ikke som legitimasjon.

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan avgi stemme i et valglokale, kan søke til kommunen om å stemme hjemme eller der de er.

Søknadsfristen for å forhåndsstemme hjemme eller der du oppholder deg er klokken 10 fredag 10. september.

Her finner du mer informasjon om å stemme hjemme

Er du i isolat eller karantene på grunn av covid-19?

Slik stemmer du

Se hvordan du stemmer (valg.no)

Hvem stiller til valg?

Se hvilke partier og kandidater som stiller til valg i valgdistriktene i Trøndelag (trondelagfylke.no)

Se lister og kandidater fra alle valgdistriktene (valg.no)

Forhåndsstemmer du i et annet valgdistrikt enn der du er manntallsført?

Forhåndsstemmer du i et annet valgdistrikt enn der du er manntallsført, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten blir så lagt ned i en omslagskonvolutt sammen med valgkortet ditt. Til slutt legger du omslagskonvolutten i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Stemme fra utlandet 

Det er også mulig å stemme fra utlandet fra 1. juli og frem til og med 3. september.

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Her finner du informasjon om å stemme fra utlandet (valg.no)

Kontakt

Valgsekretariatet i Stjørdal kommune
E-post
Telefon 74 83 35 00

Post:

Valgstyret i Stjørdal kommune
postboks 133
7501 Stjørdal