Stemme på institusjon

Stemme på institusjon

Kommunen avholder forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner og universitetet.

Forhåndsstemming ved bosenter, institusjoner og universitetet
Hvor Når Tidspunkt
Fosslia omsorgssenter, Fossliåsen 20 B, 7507 Stjørdal tirsdag 24. august 2021 13 - 15
Halsen sykeheim, Husbyvegen 18, 7505 Stjørdal mandag 30. august 2021 10 - 12
Hegra bosenter, Einar Bergs veg 19, 7520 Hegra onsdag 25. august 2021 10 - 12
Lånke bosenter, Selbuvegen 76, 7517 Hell fredag 3. september 2021 10 - 12
Skatval bosenter, Skatvalsvegen 128, 7510 Skatval torsdag 26. august 2021 11:30 - 13:30
Stjørdal bosenter, Breidablikkvegen 2A og 2B 7500 Stjørdal torsdag 2. september 2021 10:30 - 12:30
Stjørdal helsehus, Yrkesvegen 2, 7500 Stjørdal onsdag 1. september 2021 12 - 15
DPS Stjørdal,  Remyrvegen 37, 7500 Stjørdal  onsdag 25. august 2021 13 - 15
Studiested  
Nord universitet, Stjørdal Wesselsveg 75, 7502 Stjørdal  tirsdag 31. august 2021 8 - 12:30