Stortings- og sametingsvalget 2021

Stortings- og sametingsvalget 2021

Valgdagen er mandag 13. september.

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 10. september. 

Stortingsvalget

Du finner informasjon om stortingsvalget på valg.no

Sametingsvalget

Du finner informasjon om sametingsvalget på sametinget.no

Følg smittevernregler og råd

Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder der du bor. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk.

Er du i isolat eller karantene på grunn av covid-19? Velgere som er syke, i isolasjon eller karantene skal få mulighet til å stemme. 

Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet (regjeringen.no)

Les mer om:

Stemme på valgdagen

Stemme hjemme

Godkjente valglister

Er du i isolat eller karantene på grunn av covid-19?

Stemmerett og manntall

Hjelp til å stemme (valg.no)

Forhåndsstemme

Stemme fra utlandet (valg.no)

Valgstyret

Kontakt

Valgsekretariatet i Stjørdal kommune
E-post
Telefon 74 83 35 00

Post:

Valgstyret i Stjørdal kommune
postboks 133
7501 Stjørdal