Sametingsvalget

Sametingsvalget

Valgdagen er mandag 13. september 2021.

Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september. Finn ditt nærmeste valglokale og åpningstider på valglokaler.no.

Her finner du informasjon om sametingsvalget 2021 (sametinget.no)

Les mer om

Stemmegiving på valgdagen

Godkjente valglister til sametingsvalget 2021

Sametingets valgmanntall

Stemmerett ved sametingsvalget

Valgkort

Forhåndsstemme

Valgresultater (valgresultat.no)