Valg 2019

Valg 2019

Her finner du resultater fra Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, samt oversikt over valgte kommunestyrerepresentanter og vara.

 

 

Forklaring til oversikten:

** Kommunestyrerepresentant

* vara til Kommunestyret

Alle partier får like mange vara som antall representanter de har i Kommunestyret + 3 representanter i tillegg.