Valgresultater

Valgresultater

valgresultat.no finner du resultater for årets valg og tidligere valg.

Stortings- og sametingsvalget 2021

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Forklaring til oversikten:

** Kommunestyrerepresentant
* vara til Kommunestyret

Alle partier får like mange vara som antall representanter de har i Kommunestyret + 3 representanter i tillegg.