IT

IT

Værnesregionen IT (VarIT) startet sitt samarbeid i 2004. I 2010 ble samarbeidet etablert som et felles tjenestesenter for kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal.

VarIT har hovedkontor i Stjørdal rådhus, men har lokal tilstedeværelse i alle de fem kommunene som er med i IT-samarbeidet. Tjenestesenteret forestår leveranser av felles drifts- og vedlikeholdstjenester av IT-løsninger og skal sørge for at kommunene når sine  strategiske mål om:

  • Forbedret effektivitet og ressursutnyttelse i egen organisasjon.
  • Økt tilgjengelighet og bedre kvalitet med hensyn til service til innbyggere og næringsliv.
  • Utnytte moderne IT-løsninger som et verktøy til å styrke et aktivt lokal- og brukerdemokrati.
  • Økt verdiskapning og innovasjon.

Avdelingen ledes av IT-leder:
Elin Wikmark Darell

 

IT-hjelpa (for ansatte)

Hjemmeskole