IT

IT

VarIT - Værnesregionen IT - startet sitt samarbeid i 2004. I 2010 ble samarbeidet etablert som et felles tjenestesenter i Værnesregionen for kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal.

VarIT har sitt hovedkontor i Stjørdal rådhus, men har lokal tilstedeværelse i alle kommuner som er med i IT-samarbeidet.

Tjenestesenteret forestår leveranser av felles drifts- og vedlikeholdstjenester av IT-løsninger til kommunene Stjørdal, Selbu, Meråker, Frosta og Tydal. VarIT skal sørge for at kommunene når sine strategiske mål om:

  • Forbedret effektivitet og ressursutnyttelse i egen organisasjon.
  • Økt tilgjengelighet og bedre kvalitet med hensyn til service til innbyggere og næringsliv.
  • Mulighet til å utnytte moderne IT-løsninger som et verktøy til å styrke et aktivt lokal- og brukerdemokrati.
  • Legge forholdene til rette for økt verdiskapning og innovasjon.

It-hjelpa