Stenging av Ole Vigs gt./Stokkanv. ifm bygging av «Signaturhagen»

Stenging av Ole Vigs gt./Stokkanv. ifm bygging av «Signaturhagen»

Veidekke startet arbeidet med leilighetsprosjektet «Signaturhagen» rett ved Kimen kulturhus i november 2022. Det vil medføre en del trafikkendringer i Ole Vigs gate og Stokkanvegen de neste to årene.

En by i sentrum

I Stjørdal kommunes samfunnsplan, vedtatt av politikerne, er ett av hovedmålene at «vi skal bygge en by i sentrum, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid». Bygging i sentrum fører dessverre med seg noen ulemper i form av stengte veier og omkjøring. Men vi jobber for å gjøre ulempene så lite inngripende som mulig, samtidig som vi skal sikre at alle kan bevege seg trygt der det foregår byggeaktivitet. Det gjelder både anleggsarbeiderne, og vi som går, sykler eller kjører i området.

Målet er å bygge et attraktivt sentrum hvor folk skal trives og bo.

Faser i veiarbeidet

Veidekkes anleggsarbeid er delt inn i tre hovedfaser – se vedlegg for illustrasjoner.

 

Fase 3: 11.08.23 – 01.09.24

  • Ole Vigs gate er åpen for trafikk i begge retninger fra og med fredag 11. august 2023.
  • Ole Vigs gate er stengt for gående og syklende på søndre side i merket område, og gangsti er etablert fra Ole Vigs gate og ned Yrkesvegen.
  • Stokkanvegen stenges for all trafikk, unntatt trafikk til anleggsområdet og riggområdet. Grussti er etablert på vestsiden av brakkeriggen over «hotelltomta»

Fase 2: 03.01.23 – 14.08.23

  • Ole Vigs gate stenges for all trafikk unntatt kollektivtrafikk i merket område, kollektivtrafikken tillates å bruke nordre kjørefelt og sykkelfelt.
  • Ole Vigs gate er stengt for gående og syklende i merket område, gangsti er etablert fra Ole Vigs gate og ned Yrkesvegen.
  • Stokkanvegen stenges for all trafikk med unntak av trafikk til anleggsområdet og riggområdet. Grussti etableres på vestsiden av brakkerigg over «hotelltomta».

Fase 1: 28.11.22 – 03.01.23

  • Ole Vigs gate stenges for all trafikk unntatt kollektivtrafikk i merket område, kollektivtrafikken tillates å bruke nordre kjørefelt og sykkelfelt.
  • Ole Vigs gate er stengt for gående og syklende i merket område, gangsti er etablert fra Ole Vigs gate og ned Yrkesvegen.
  • Fortau langs Stokkanvegen stenges forbi riggområde, og det etableres grussti på vestsiden av brakkerigg over «hotelltomta».
  • Stokkanvegen holdes åpen for biltrafikk.

Vedlegg:

Fase 1 - Riggplan Signaturhagen 28.11.22-03.01.23 (PDF, 611 kB)

Fase 2 - Riggplan Signaturhagen 03.01.23-14.08.23 (PDF, 620 kB)

Fase 3 - Riggplan Signaturhagen 14.08.23-01.09.24 (PDF, 631 kB)