Driftsmeldinger veg

Driftsmeldinger veg

Meldinger som gjelder veg.

Kartoversikt over driftsmeldinger veg mm.

Kart med oversikt over godkjente arbeider slik som gravemeldinger og/ eller arbeidsplaner finnes på www.stjordal.gravearbeider.no  

I kartet kan du zoome inn på ulike deler av kommunen.
På kartet vises røde markører for planlagte gravearbeider og gule markører for godkjente arbeidsplaner for ett område eller bygge sted. Trykker du på en markør kan du finne informasjon om type arbeid som gjøres og for hvilken tidsperiode.

 

 

Øyvegen og Sandbakkvegen

Oppdatert informasjon om omkjøring og stengt veg.

Kvislabakkvegen

Torsdag 16. mars er det avsluttende arbeid i krysset Kvislabakkvegen og Vikanvegen. Ny vannkum skal kobles til. Kvislabakkvegen stenges da for gjennomkjøring fra klokken 07.00 til senest klokken 16.00. Omkjøring for berørte via Veiskillet som vist i vedlagt plan. Myke trafikanter kan passere.

Se kart over arbeidsområdet (PDF, 98 kB).

Slettekroken

Oppdatering 10. mars:
På grunn av uforutsette hendelser i grunnen og noe tilleggsarbeid må vi utvide stenginga av Slettekroken med cirka 14 dager. Vegen beregnes å kunne åpnes senest fredag 24. mars.

Opprinnelig melding:
Slettekroken blir stengt ved nr. 6-8 mandag 27. februar fra cirka klokken 08.00. Arbeidet er satt til å vare til senest 10. mars. Det skal graves for ny vannledning. Berørte husstander får tilkomst via Slettvegen 42. Brann og redning har godkjent oppstilling i Vassbygdvegen og har også tilkomst som andre nødetater via Slettevegen 42 ved behov.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt ansvarshavende på telefon 948 52 380.

Se kartutsnitt med skiltplan over Slettekroken (PDF, 371 kB).

Sutterø

I uke 7 er det planlagt oppstart av prosjekt med overvannsledning helt nederst i Sutterøygata. Snuhammer blir stengt for all trafikk. Varsling om stengt tursti i Industrivegen på nordsida av området da turgåere ikke kan passere anleggsområdet.  Arbeidet er estimert å vare til cirka 1. juni.

Se skisse over arbeidsområdet (PDF, 62 kB).

Anna Mogårds gate og Torget

Vi starter opp anleggsarbeid fra Husfliden og et stykke mot Stokmovegen foran Torgkvartalet i midten av februar. Det skal legges ny vannledning/strømkabel og vannpost på torget. Det vil bli omfattende anleggstrafikk i og ved torget med utkjøring både mot Anna Mogårds gate og Stokmovegen. Arbeidet er forventet ferdig i midten av mai. Innkjøring mot Husfliden via Torget fra Stokmovegen er kun tillatt for varelevering og anleggstrafikk.

Trafikale endringer Ole Vigs gt./Stokkanvegen frem mot 2024

Veidekke starter arbeidet med leilighetsprosjektet «Signaturhagen» rett ved Kimen kulturhus i november 2022. Det vil medføre en del trafikkendringer i Ole Vigs gate og Stokkanvegen de neste to årene. Les mer om fasene i prosjektet, tidsplan og trafikk forandringer.