Driftsmeldinger veg

Driftsmeldinger veg

Meldinger som gjelder veg.

Fra 17. januar - Fv. 6816 Langsteinvegen stengt v/ Lauvåsbrua

Deler av fylkesveg 6816 Langsteinvegen blir stengt fra mandag 17. januar og til fredag 25. mars på grunn av utskifting av stålrør i Lauvåselva. Omkjøring via E6 eller E14. 
Ved spørsmål, ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune, telefon 74 17 40 00.

 

Fra 17. januar - Hognesaunvegen - stengt for gjennomkjøring  ved Kirkevegen

Fra mandag 17. januar blir Hognesaunvegen stengt for gjennomkjøring for vanlig trafikk ved Kirkevegen. Det skal bygges ny veg forbi OBS bygg og til Kirkevegen. Myke trafikanter kan passere og følger anvisning til midlertidig gangveg forbi anleggsområdet. Omkjøring blir skiltet via Jossiasvegen og buss må også kjøre der.

Ferdigstillelse for ny veg er satt til starten av juni 2022.

Ved eventuelle henvendelser, kontakt entreprenør på telefon 948 52 380 eller Stjørdal kommune ved prosjektavdelingen, telefon 994 38 373.

  

 

Sandgata - vegarbeid 18. januar

Sandgata mellom nye og gamle torgkvartalet blir stengt for all trafikk fra klokken 06.30 til ca. klokken 09.00 tirsdag 18. januar på grunn av løft av varer opp på taket med mobilkran. Arbeidet gjentas i utgangspunktet annenhver tirsdag på samme tidspunkt til rett etter påske. Det KAN forekomme avvik i tidsplanen. Men annenhver tirsdag er utgangspunktet for arbeidet.

   

Kvislabakken boligområde - vegarbeid

Det pågår anleggsarbeid i Juløyvegen fra Trøengata og retning vestover mot Mellomvegen. Det skal også graves i Mellomvegen i krysset ved Juløyvegen. Arbeidet vil sannysnligvis være ferdig i løpet av februar.

Asfaltering fra Vassbygdvegen i Laurits Norums gt og mot Mellomvegen er utsatt til våren for å få helhet i legging av nytt dekke mot Mellomvegen.

  

Fra tirsdag 22. juni - Lindbergveita og Øverlandsgate stengt for trafikk ut i Ole Vigs gate

På grunn av utvidet graving i forbindelse med oppgradering av Ole Vigs gate østover mot Ringvegen, må vi stenge Lindbergveita på sørsida og Øverlands gate på nordsida for all trafikk ut i Ole Vigs gate. Dette gjelder også myke trafikanter. De må bruke Øverlands gate vestover og beboere i Lindbergveita må gå mot Husbyvegen.

Ved renhold og henting av avfall i Lindbergveita, må de rygge inn fra Husbyvegen da det er vanskelig å snu i Lindbergveita. Bruk hjelpemann ved rygging.

Vi beklager ulempene stengingen medfører.

  

Fra mandag 28. september - Ole Vigs gate blir stengt mellom Evjevegen og Stokkanvegen i ca to år

Ole Vigs gate blir stengt i full bredde mellom Evjevegen og Stokkanvegen på grunn av anleggsarbeid og bygging av Orkesterplassen.

Sandgata som går fra Anicura dyreklinikk og ut i Ole Vigs gate, blir også stengt for all trafikk i noen uker. Dette gjelder også myke trafikanter. All varetransport må bruke utkjøringen ved Stokmovegen i den perioden gata er stengt.

Fotgjengerovergangen fra Kimenparken til busslomma ved Halsen ungdomsskole blir stengt. Bruk i stedet overgangen ved krysset Ole Vigs gate/Stokkanvegen.

Busstrafikken vil gå tilnærmet som normalt via busslomma. Eventuelle endringer vil bli varslet av den enkelte bussoperatør.

For å unngå stor trafikk og uønskede situasjoner rundt anleggsområdet, oppfordrer vi trafikantene til å benytte hovedveiene til Stjørdal sentrum via Innherredsvegen, Ringvegen og E14.