Driftsmeldinger veg

Driftsmeldinger veg

Meldinger som gjelder veg.

Tirsdag 21. juni - Sandgata åpnet for normal trafikkavvikling

Sandgata har vært stengt på grunn av reparasjon av sprekker i asfalt og betongdekke.

Fra torsdag 9. juni - Ydstinesvegen stengt for gjennomkjøring

Ydstinesvegen skal repareres, heves og forsterkes etter flommen i vinter. Vegen vil bli stengt for gjennomkjøring på dagtid fra klokken 08.30 til senest klokken 14:00. Åpen for vanlig trafikkavvikling på kveld og natt. Utrykning kan ikke passere anleggsområdet. Arbeidet er forventet å ta 3-4 uker.

Omkjøring via Hognesaunvegen eller Kirkevegen.

 

Fra tirsdag 22. juni - Lindbergveita og Øverlandsgate stengt for trafikk ut i Ole Vigs gate

På grunn av utvidet graving i forbindelse med oppgradering av Ole Vigs gate østover mot Ringvegen, må vi stenge Lindbergveita på sørsida og Øverlands gate på nordsida for all trafikk ut i Ole Vigs gate. Dette gjelder også myke trafikanter. De må bruke Øverlands gate vestover og beboere i Lindbergveita må gå mot Husbyvegen.

Ved renhold og henting av avfall i Lindbergveita, må de rygge inn fra Husbyvegen da det er vanskelig å snu i Lindbergveita. Bruk hjelpemann ved rygging.

Vi beklager ulempene stengingen medfører.

  

Fra mandag 28. september - Ole Vigs gate blir stengt mellom Evjevegen og Stokkanvegen i ca to år

Ole Vigs gate blir stengt i full bredde mellom Evjevegen og Stokkanvegen på grunn av anleggsarbeid og bygging av Orkesterplassen.

Sandgata som går fra Anicura dyreklinikk og ut i Ole Vigs gate, blir også stengt for all trafikk i noen uker. Dette gjelder også myke trafikanter. All varetransport må bruke utkjøringen ved Stokmovegen i den perioden gata er stengt.

Fotgjengerovergangen fra Kimenparken til busslomma ved Halsen ungdomsskole blir stengt. Bruk i stedet overgangen ved krysset Ole Vigs gate/Stokkanvegen.

Busstrafikken vil gå tilnærmet som normalt via busslomma. Eventuelle endringer vil bli varslet av den enkelte bussoperatør.

For å unngå stor trafikk og uønskede situasjoner rundt anleggsområdet, oppfordrer vi trafikantene til å benytte hovedveiene til Stjørdal sentrum via Innherredsvegen, Ringvegen og E14.