Driftsmeldinger veg

Driftsmeldinger veg

Meldinger som gjelder veg.

Fra 28. november - Sandbakkvegen - stengt for gjennomkjøring

Sandbakkvegen ved kryss Øyvegen blir stengt for gjennomkjøring fra 28. november på grunn av separeringsarbeid og legging av nye va-ledninger. Se vedlagt kart. Vegen vil åpne så snart graving er ferdig.

Bygging av «Signaturhagen» - stengte veger

Veidekke starter arbeidet med leilighetsprosjektet «Signaturhagen» rett ved Kimen kulturhus i november. Det vil medføre en del trafikkendringer i Ole Vigs gate og Stokkanvegen de neste to årene. Les mer om fasene i prosjektet, tidsplan og trafikk forandringer.