Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Meldinger som gjelder veg, vann og avløp.

Fra 18. mai til 2. juni - Kjøpmannsgata stengt ved Parkvegen

Kjøpmannsgata blir stengt ved Parkvegen på grunn av graving. Det blir ikke mulig å kjøre ut i Kjøpmannsgata fra Parkvegen. Omkjøring blir skiltet.

Klikk for stort bilde 

 

Fra 18. mai til 25. juni - H P Jenssens gate stengt

Gata blir stengt på grunn av arbeid med stor lift. I østre del av gata blir det mulig å passere med liten omkjøring. I vestre del blir gata helt stengt.

Fra 8. februar til ut mai - Halvor Baches gate stengt for inn- og utkjøring

Halvor Baches gate blir stengt for inn- og utkjøring fra Ringvegen fra mandag 8. februar. Det skal graves og flyttes en pumpestasjon som står ved Ringvegen og over på andre siden av Ringvegen. Området ved Halvor Baches gate blir anleggsområde, så biler og myke trafikanter må kjøre/gå via Major Holtermanns veg. 

Gymnasgata blir også stengt for inn- og utkjøring en periode. Der blir det opprettet midlertidig avkjørsel fra Ringvegen litt lenger nord. 

Fra 10. februar blir det manuell dirigering med trafikkvakter ved arbeidsområdet i Ringvegen på grunn av spunting og arbeid ved veg. Korte stopp må påregnes.

Arbeidsperioden er utvidet til ut mai, men det kan bli forlenget til 18. juni. Veger som stenges vil bli åpnet så raskt dette er forsvarlig.

Halvor Baches gate vil forbli stengt ved utkjøring mot Ringvegen hele anleggsperioden.

Klikk for stort bilde 

Fra mandag 28. september - Ole Vigs gate blir stengt mellom Evjevegen og Stokkanvegen i ca to år

Ole Vigs gate blir stengt i full bredde mellom Evjevegen og Stokkanvegen på grunn av anleggsarbeid og bygging av Orkesterplassen.

Sandgata som går fra Anicura dyreklinikk og ut i Ole Vigs gate, blir også stengt for all trafikk i noen uker. Dette gjelder også myke trafikanter. All varetransport må bruke utkjøringen ved Stokmovegen i den perioden gata er stengt.

Fotgjengerovergangen fra Kimenparken til busslomma ved Halsen ungdomsskole blir stengt. Bruk i stedet overgangen ved krysset Ole Vigs gate/Stokkanvegen.

Busstrafikken vil gå tilnærmet som normalt via busslomma. Eventuelle endringer vil bli varslet av den enkelte bussoperatør.

For å unngå stor trafikk og uønskede situasjoner rundt anleggsområdet, oppfordrer vi trafikantene til å benytte hovedveiene til Stjørdal sentrum via Innherredsvegen, Ringvegen og E14.

Klikk for stort bilde   

Nordre gate er stengt for gjennomkjøring fra Ole Vigs gate

Gata er stengt for gjennomkjøring til og med 10. juni 2021. Dette på grunn av bygging av nye leiligheter på Karl Eidsviks plass. Se skisse nedenfor for omkjøring og rute for myke trafikanter.

Klikk for stort bilde  

 

Hotellgata er stengt for gjennomkjøring fram til sommeren 2021

Hotellgata er riggplass for nytt tilbygg til hotellet.

Klikk for stort bilde