Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Meldinger som gjelder veg, vann og avløp.

Mandag 6. april - Husbymarka

Det er brudd på en vannledning, så noen husstander er uten vann. Vi er i gang med å reparere bruddet. Vannet blir satt på uten varsel så snart arbeidet er ferdig. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler å tappe kaldvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. 
 

Fra mandag 23. mars - Orelia er stengt for gjennomkjøring:

Orelia er stengt for gjennomkjøring fra mandag 23. mars og til starten av juli. Det skal graves og legges nye va-ledninger. Gravingen vil foregå etappevis, så berørte parter må følge anvisninger og skilting fra entreprenør til enhver tid.

Klikk for stort bildeStengt veg Orelia 

 

Fra mandag 23. mars til og med 8. april - Nordre gate er stengt for all trafikk:

Nordre gate er stengt for all trafikk mellom Tingvollvegen og Ole Vigs gate.

Klikk for stort bildeNordre gate er stengt