Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Meldinger som gjelder veg, vann og avløp.

Torsdag 14. november

Vannet vil bli stengt av i Vikåsvegen torsdag 14. november mellom kl 10:00 og 15:00. Dette på grunn av skifte av vannkumme på kommunal ledning. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er ferdig. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.