Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Meldinger som gjelder veg, vann og avløp.

29. september - Krysset Ole Vigs gate/Ringvegen - stengt vann

Grunnet arbeid på kommunal ledning i Krysset Ole Vigs gate/Ringvegen, vil vannet bli stengt av onsdag 29. september 2021 mellom klokken 09:00 og 15:00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Se kartutsnitt over området.

27. september - Brattbekken bru - Stengt for vanlig trafikk

Det utføres bruvedlikehold på en del kommunale bruer i Stjørdal kommune. Brattbekken bru på Sørkringvegen i Flornes må stenges for vanlig trafikk mandag 27.09 fra klokken 12.00 til senest kl 17.00 Dette grunnet noe støpearbeid under og på brua. Pumpebil tar så stor plass at det ikke er mulig å passere for kjøretøy.

Utrykning kan passere ved å ringe opp stedsansvarlig på plassen på tlf 40 32 17 13 ved kjøring fra Stjørdal. Firma er NordAsfalt.

 

27. september, uke 39-41 - Forsterking av vei Gressetgrenda, Skjelstadmarkvegen og Bremsetbakkan

Her finner du. mer informasjon om det planlagte vedlikeholdet av veien ved Gressetgrenda, Skjelstadmarkvegen og Bremsetbakkan.

Fra ca. uke 35/36 - Bruvedlikehold i Stjørdal

Her finner du mer informasjon om bruer det er planlagt vedlikehold på høsten 2021.

Fra uke 36 - Kvislabakken - stengte veger

Her finner du mer informasjon om graving og stengte veger på Kvislabakken

Fra tirsdag 22. juni - Lindbergveita og Øverlandsgate stengt for trafikk ut i Ole Vigs gate

På grunn av utvidet graving i forbindelse med oppgradering av Ole Vigs gate østover mot Ringvegen, må vi stenge Lindbergveita på sørsida og Øverlands gate på nordsida for all trafikk ut i Ole Vigs gate. Dette gjelder også myke trafikanter. De må bruke Øverlands gate vestover og beboere i Lindbergveita må gå mot Husbyvegen.

Ved renhold og henting av avfall i Lindbergveita, må de rygge inn fra Husbyvegen da det er vanskelig å snu i Lindbergveita. Bruk hjelpemann ved rygging.

Vi beklager ulempene stengingen medfører.

 

Fra 14. juni til slutten av oktober - Ole Vigs gate stengt for gjennomkjøring

Østre del av Ole Vigs gate, fra Lindbergveita til Ringvegen, blir stengt for gjennomkjøring på grunn av anleggsarbeid. Ole Vigs gate skal oppgraderes og det skal legges nye va-ledninger.

Evjevegen tar over som bussholdeplass i området. Det er fortsatt forbudt å kjøre gjennom busslomma ved skateparken for vanlig biltrafikk.

Ved spørsmål om arbeidet, ta kontakt med prosjektleder Tor Stein Korsvold.

 

Fra mandag 28. september - Ole Vigs gate blir stengt mellom Evjevegen og Stokkanvegen i ca to år

Ole Vigs gate blir stengt i full bredde mellom Evjevegen og Stokkanvegen på grunn av anleggsarbeid og bygging av Orkesterplassen.

Sandgata som går fra Anicura dyreklinikk og ut i Ole Vigs gate, blir også stengt for all trafikk i noen uker. Dette gjelder også myke trafikanter. All varetransport må bruke utkjøringen ved Stokmovegen i den perioden gata er stengt.

Fotgjengerovergangen fra Kimenparken til busslomma ved Halsen ungdomsskole blir stengt. Bruk i stedet overgangen ved krysset Ole Vigs gate/Stokkanvegen.

Busstrafikken vil gå tilnærmet som normalt via busslomma. Eventuelle endringer vil bli varslet av den enkelte bussoperatør.

For å unngå stor trafikk og uønskede situasjoner rundt anleggsområdet, oppfordrer vi trafikantene til å benytte hovedveiene til Stjørdal sentrum via Innherredsvegen, Ringvegen og E14.