Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Meldinger som gjelder veg, vann og avløp.

Fra onsdag 27. januar til og med tirsdag 2. februar - Kjøpmannsgata stengt for gjennomkjøring

Kjøpmannsgata blir stengt for gjennomkjøring ved det nye tilbygget til hotellet i Kjøpmannsgata 22 fra 27. januar klokken 07:00 til og med 2. februar. Byggekran skal tas ned ved hjelp av mobilkran som må stå i kjørebanen. I tillegg skal det heises opp takkonstruksjoner ved hjelp av mobilkran.

Klikk for stort bilde 

Fra mandag 28. september - Ole Vigs gate blir stengt mellom Evjevegen og Stokkanvegen i ca to år

Ole Vigs gate blir stengt i full bredde mellom Evjevegen og Stokkanvegen på grunn av anleggsarbeid og bygging av Orkesterplassen.

Sandgata som går fra Anicura dyreklinikk og ut i Ole Vigs gate, blir også stengt for all trafikk i noen uker. Dette gjelder også myke trafikanter. All varetransport må bruke utkjøringen ved Stokmovegen i den perioden gata er stengt.

Fotgjengerovergangen fra Kimenparken til busslomma ved Halsen ungdomsskole blir stengt. Bruk i stedet overgangen ved krysset Ole Vigs gate/Stokkanvegen.

Busstrafikken vil gå tilnærmet som normalt via busslomma. Eventuelle endringer vil bli varslet av den enkelte bussoperatør.

For å unngå stor trafikk og uønskede situasjoner rundt anleggsområdet, oppfordrer vi trafikantene til å benytte hovedveiene til Stjørdal sentrum via Innherredsvegen, Ringvegen og E14.

Klikk for stort bilde   

Nordre gate er stengt for gjennomkjøring fra Ole Vigs gate

Gata er stengt for gjennomkjøring til nyttår i første omgang. Dette på grunn av bygging av nye leiligheter på Karl Eidsviks plass. Se skisse nedenfor for omkjøring og rute for myke trafikanter.

Klikk for stort bilde  

 

Fra tirsdag 9. juni - Kjøpmannsgata

Kjøpmannsgata åpner for normal trafikkavvikling fra tirsdag 9. juni klokken 09:00. Det vil fortsatt være arbeid ved gata og litt innsnevring av kjørefelt i østgående retning. Asfaltering vil bli utført senere.

Hotellgata er stengt for gjennomkjøring ut mai 2021 i første omgang

Hotellgata er riggplass for nytt tilbygg til hotellet.

Klikk for stort bilde