Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Meldinger som gjelder veg, vann og avløp.

Fra 10.08

Fra mandag 10.08 til fredag 21.08 er det forsterkningsarbeid på Forbordslivegen. Arbeidet skjer på dagtid mellom 07-15, og det er åpnet på kveld og natt.

Det starter i vestenden av veien og veien er stenget for gjennomkjøring fram til nr 190.

Klikk for stort bilde  

Fra 8. juli

Nå trenger du ikke spare på vannet lenger. Alle kan bruke vann som vanlig.

Fra tirsdag 9. juni - Kjøpmannsgata

Kjøpmannsgata åpner for normal trafikkavvikling fra tirsdag 9. juni klokken 09:00. Det vil fortsatt være arbeid ved gata og litt innsnevring av kjørefelt i østgående retning. Asfaltering vil bli utført senere.

Fra uke 19 (4. mai) - Hotellgata stengt for gjennomkjøring fram til nyttår

Hotellgata er riggplass for nytt tilbygg til hotellet.

Klikk for stort bilde