Innbyggervarsling vann, avløp og veg

Innbyggervarsling vann, avløp og veg

Vi må av og til stenge vanntilførselen fordi rør og rørsystemer trenger en oppgradering eller må repareres eller stengte veger. Hvis det gjelder din adresse, vil du på forhånd få et varsel. Vi varsler via sms, talemelding, e-post og på nettsidene våre.

Sjekk om du er registrert for innbyggervarsling