Opphever kokepåbudet på drikkevannet i hele Stjørdal

Opphever kokepåbudet på drikkevannet i hele Stjørdal

Oppdatering fredag 28. august klokken 13:30:

Vi opphever kokepåbudet for alle abonnenter, nå også for abonnenter tilknyttet Lånke vasslag fra Julheim og opp til Elvran. 

Vannprøver viser at det er trygt å drikke vannet, samtidig ser vi at rensefunksjonen er sårbar. Det ses ved at vi har små funn av bakterier som er ufarlige.

Vannrenseanlegget vårt er preget av alder og slitasje og filterfunksjonen viser noen svakheter. Vi øker derfor tilsettingen av klor i vannet. Dette kan medføre at du kan oppleve litt lukt og kanskje noe farge på vannet en periode. I tillegg intensiverer vi spyling av rør for raskere utskifting av vannet.

Dersom du opplever endret lukt eller farge på vannet, ønsker vi tilbakemelding på det. 

Tilbakemelding på vannkvaliteten

Nytt vannbehandlingsanlegg er under bygging og vil etter planen være i drift utpå høsten 2021. Inntil det nye anlegget er på plass, vil vi utvide prøvetakingen og ha ekstra fokus på overvåkingen og tilstanden i hele nettet.
 

Kokepåbud innført fra 25. august 

Tirsdag kveld (25. august) gikk det ut varsel om kokepåbud av drikkevannet i Stjørdal på grunn av funn av bakterier i en vannprøve i Elvran. Kokepåbudet ble innført for husstander i Stjørdal, Elvran, Lånke og Skatval som får vann fra Stjørdal vannverk eller Lånke vasslag. Det ble igangsatt omfattende undersøkelser og prøvetaking for å finne mulig årsak å avklare omfanget. 

Fredag 28. august ble kokepåbudet opphevet for alle abonnenter i Stjørdal.

 

Sms-varsling

Vi sender ut varsel via sms til husstandene i de områdene det gjelder. Men vi når dessverre ikke alle via sms. Det kan være ulike årsaker til at du ikke får varsel, som for eksempel:

  • du har jobbtelefon som er registrert på arbeidsgiver
  • du har hemmelig telefonnummer
  • du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon

Vi benytter innbyggerportalen servicevarsling.no hvor du kan sjekke om du er registrert for varsling. Fra denne siden kan du se hvilke opplysninger som er registrert på deg eller din bedrift. Du kan også endre din egen oppføring eller deaktivere varsling. Det er opplysninger i Kontakt- og reservasjonsregisteret som blir lagt til grunn. Sjekk hva som er registrert på deg og oppdatere kontaktinformasjonen din.

Har du jobbtelefon?
Dersom din telefon er registrert på arbeidsgiver, må du koble dette telefonnummeret til din adresse dersom du ønsker varsling på denne telefonen. 

Hemmelig nummer
Har du hemmelig nummer vil du ikke motta varsel. Ønsker du varsling, kan du registrere deg på servicevarsling.no. Denne blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsling til bedrifter
For varsling av bedrifter hentes telefonnummer fra Brønnøysundregisteret. Ofte er det bedriftens sentralbord som er registrert. Vi anbefaler å legge til ekstra nummer til bedriftens kontaktpersoner som skal varsles.