Klipp hekker, busker og trær

Klipp hekker, busker og trær

Har du hekk, busker og trær ut mot fortau og vei, må du sørge for at de ikke hindrer fri sikt og skaper trafikkfarlige situasjoner.

 • Før skolestart er det ekstra viktig at du har klippet hekken.
 • Busker og trær på din eiendom skal ikke vokse ut over fortau og vei.
 • Ved kryss og avkjørsler, skal hekk og busk ikke være høyere enn 0,5 meter.
   

Regler for trafikksikker vegetasjon

 • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen din.
 • Ved kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
 • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
 • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
 • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
 • Greiner fra trær over fortau, gang- og sykkelvei og sykkelfelt må henge minst 3,0 meter over bakken. Fri høyde over kjørevei skal være minst 5,0 meter. 
 • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.
   

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan kommunen pålegge grunneieren å klippe.  
 

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet... eller over hekken.
 

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste for å klippe egne hekker og bukser, hender det at kommunen må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes, særlig når vegetasjonen vokser ekstra raskt. Du kan melde fra om hekker og busker kommunen bør klippe ved å registrere saken på SiFra - meld feil eller sende oss e-post: postmottak@stjordal.kommune.no
Takk for hjelpen!

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen eller Trøndelag fylkeskommune sitt ansvar. Da sender vi varselet videre til dem.
 

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Dersom du har spørsmål kan du kontakte servicetorget på telefon 74 83 35 00 eller e-post: postmottak@stjordal.kommune.no