SiFra - meld feil

SiFra - meld feil

Her kan du melde om feil som gjelder vann, avløp, veg og gatelys.

Vi mottar jevnlig henvendelser fra innbyggerne våre i Stjørdal om hull i vegen eller mørke gatelys. For å gjøre det lettere for innbyggere å melde fra om feil, tar vi nå i bruk "SiFra".

Her kan du enkelt melde om ulike forhold som for eksempel:

  • brunt vann i springen
  • ødelagt veiskilt 
  • hull i vegen

Tjenesten dekker i første omgang områdene vann, avløp, veg og gatelys.

Hvordan fungerer det?

Du registrerer din henvendelse her

Du kan registrere enten via PC, nettbrett eller mobil. Du har også muligheten til å legge inn bilde av feilen. Fra mobilen kan du ta direktebilde med kameraet, som kan legges ved. Du kan også se om tilsvarende meldinger har blitt meldt inn tidligere, og hvilke meldinger som er registrert i ditt nærområde.

Kontaktinformasjon

Det er valgfritt om du ønsker å oppgi din kontaktinformasjon. Gjør du dette, vil du få svar og statusmeldinger. Velger du å ikke oppgi kontaktinformasjonen din, må du selv følge med henvendelsen på web.

Her er webadressen: https://melding.powel.net/stjordalmelding/public hvis du ønsker å lagre den som en favoritt på enheten din.

Kommunale veger

Stjørdal kommune har ansvaret for omtrent 220 kilometer veg/gang- og sykkelveg, herunder sommer- og vintervedlikehold. Dette innebærer blant annet grusing, høvling, kantklipp, strøing og brøyting.

Feil og mangler på riksveg og fylkesveg

Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for vedlikehold av riks- og fylkesveger.

Skal du melde inn feil eller mangel på riks- eller fylkesveg ring Vegtrafikksentralen på telefon 175, eller du kan sende henvendelse via skjema:

Kontakt

Arild Skjelstad
Ingeniør
E-post
Telefon 481 64 714