Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Parkeringsregulering

 Tidsbegrenset parkering i 30 minutter til 3 timer. Parkeringsskiver deles ut i servicetorget og i butikker som ligger ved de regulerte parkeringsplassene.

​Les mer om Regler for parkering 

 
Fra 1. januar 2011 er det innført tidsbegrensning på parkering i Stjørdal sentrum.
Skal du parkere på de kommunale parkeringsplassene må du ha en parkeringsskive. Da kan du stå parkert gratis i fra 30 minutter til 3 timer. Les skilt om hvor lenge det er lov til å stå der du parkerer.
 
Parkeringsskivene gjelder de kommunale parkeringsplassene, som er skiltet.
På tidsbegrensede parkeringsplasser må det ligge informasjon om angitt parkeringstidspunkt. Til dette skal benyttes parkeringsskive.
 
Har du ikke skive, kan du legge en håndskrevet lapp godt synlig i frontruta,med dato og klokkeslett du parkerer. Da vil du ikke bli bøtelagt.
  

Tre - timersregel

Den gamle brannstasjonstomta mellom posthuset og Johnsen bakeri. 3 - timersregelen gjelder også langs Kjøpmannsgata, Søndre gate, Parkvegen, Krogstadsveg ved Rådhuset og noen plasser i Hotellgaten. Fra før er det innført tidsbegrenset parkering langs Innherredsvegen og ved stasjonsområdet.
 
Målet med tidsbegrensning på parkering er å skape sirkulasjon på parkeringsplassene slik at flere slipper til.
 
Parkeringsskiver fås i servicetorget i Stjørdal rådhus og enkelte butikker i tilknytning til de tidsregulerte plassene.
 
Handikappede

For dere med HC-kort, gjelder ikke tidsbegrensende parkering på offentlige parkeringsplasser. Dere kan stå så lenge de vil. Dere trenger heller ikke å stå på skiltet HC-plass, men kan stå på vanlig p-plass som er tidsregulert. Dette gjelder ikke på p-plasser som er regulert for andre bestemte kjøretøygrupper slik f. eks. «For Taxi». Der er det kun tillatt for Drosjer/Taxi.
Offentlige parkeringsplasser er skiltet med hovedskilt 552 «parkering», blått skilt med hvit P, og har da ofte et underskilt som forklarer hva som gjelder på den aktuelle plassen.
PS! Pass på at HC-kortet ligger godt synlig slik at man kan se gyldighets datoen, kortnummeret og signaturen! Vær også oppmerksom at kort som er skrevet med penn, blekner fort i solen og vil derfor ikke være leselig. Da er ikke kortet «godt synlig» lengre!


Hva gjør jeg?
 
Parkeringsskiven festes på innsiden av frontruten. Viseren plasseres på parkeringstidspunktet. Dersom bilen parkeres før den tidsregulerte parkeringen starter, settes viseren på tidspunktet når tidsreguleringen starter.
Skulle du ikke ha parkeringsskive, er det også greit med en godt synlig og tydelig lappe med tidspunkte og dato for parkering.
 
Senest når parkeringstiden løper ut, må plassen frigis ved at kjøretøyet fjernes.
Nederste underskilt viser at det er parkering påbudt med parkeringsskive.
 
 
 

Skilt på tidsbegrensede plasser                            Parkeringsskive

 
 
 
 
Det blir egne trafikkbetjenter som skal håndheve de nye parkerings-bestemmelsene i Stjørdal kommune. Gebyr for feilparkering eller mangel på skive 300,-  600,- eller  900 kroner. Trafikkbetjentene skal bære uniformer som tydelige viser hvilken funksjon de har.
 
 
 
Fra 25.08.2014 gjelder også samme regel langs parkeringskvartalet bak Faghuset og Mega, fra Stokkmovegen og østover.
Denne er privatrettslig og etablert av grunneierne. På plassen blir det skiltet reservasjon for ansatte på butikker til grunneierne, med bruk av gyldig parkeringsoblat.

Oblat må disse ansatte få ordnet via grunneier.

Det er også reservert en del plasser for forflytningshemmede.
 
 
 
Oppdatert: 31.07.2018 14:14
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook