Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Kjekt å vite som syklist

 

Kjenner du trafikkreglene som syklist?

Statens vegvesen om sykkel 

Krav til lys og refleks på sykkelen.

 

Sykkelfelt - hva er det?
 

I Skolegata er det sykkelfelt. I sykkelfelt skal du sykle i kjøreretningen, dvs på høyre side.
Sykkelfelt er et kjørefelt forbeholdt syklister, hvor du har samme rettigheter og plikter som en bilist.
Det er ikke tillatt å parkere i et sykkelfelt.

Info om sykkelfelt.pdfInfo om sykkelfelt.pdf

Sykkelfelt i Skolegaten og Ole Vigs gate


For å tilrettelegge for syklister er det i Skolegaten og Ole Vigs gate etablert sykkelfelt i begge retninger. Sykkelfelt er skiltet med skilt nr. 521. Dette skiltet angir at kjørebanen har et eget kjørefelt for syklende. Mot kjørefelt for biler er dette tydelig adskilt med oppmerking i Skolegaten, og smågatestein i Ole Vigs gate. Sykkelfeltet skal også merkes med sykkelsymbol i dekket.
Skiltet for sykkelfelt angir også at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av sykkelfelt gjelder.
I h.h.t § 17 i forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene) er det forbudt og stanse på sykkelfelt.  Dette for at fremkommeligheten til de syklende ivaretas som forutsatt.

 

Påbudt utstyr på sykkelen


Sykkelen skal være riktig utstyrt med refleks og lykter, og bremsene skal være i orden. Du har selv plikt til å sørge for at sykkelen er i forskriftsmessig stand.

Bremser, ringeklokke, lys og refleks er påbudt utstyr på sykkelen.

•Minst to separate bremser som virker uavhengig av hverandre, den ene på framhjulet og den andre på bakhjulet. Sykkelen skal kunne stanse på en sikker, hurtig og effektiv måte.
•Det skal være rød refleks bak, ”kattøye”. På begge sidene av pedalene skal det være hvit eller gul refleks, og refleksen skal være av godkjent type.
•Ved sykling i mørke eller skumring på vanlig veg eller område skal sykkelen ha tente lykter med hvitt eller gult lys foran. Sykkelen skal også ha rødt lys og/eller lykt som gir blinkende rødt lys. Dette gjelder også ved sykling på fortau og på gang- eller sykkelveg.
•Lykten foran skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende.
•Lykten bak skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 m. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink per minutt.
•Lyktene skal være festet på sykkelen.
•Ringeklokke
Sjekk ut forskriften her

 

 

Oppdatert: 05.12.2018 08:09
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook