Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Sykkel

 Stjørdal er en av sykkelbyene i Nord-Trøndelag. I perioden 2010-2012 fikk kommunen tilført midler fra Statens vegvesen.

Sykkelfelt
 
 I Skolegata, Ole Vigsgate og Stokkmovegen er det etablert sykkelfelt.
Sykkelfelt er skiltet og oppmerket (med hvit stripe). Du skal sykle på høyre side av vegen (samme retning som bilene). Du har de samme rettigheter og plikter som bilister når du sykler i sykkelfeltet. Det er ikke tillatt å parkere i sykkelfelt.
 
Sykkelveg med fortau
 
Gjennom Sandskogan og et stykke sørover mot Ole Vigsgate er det opparbeidet sykkelveg med fortau. Dette er en veg forbeholdt gående og syklende på samme måte som en gang- og sykkelveg, men hvor gående og syklende har hvert sitt område til å ferdes på. Gående skal benytte fortauet.

 

Sykkelbyen Stjørdal

Stjørdal kommunestyre vedtok i sak 113/09 den 17.12.2009 at Stjørdal kommune ved videre utvikling av kommunen vil søke å tilrettelegge aktivt for sykkel. Se samlet saksframstilling og rapport og kart.

 

 Samlet saksframstilling.pdfSamlet saksframstilling.pdf

Rapport 2009.11.17 logo komprimert.pdfRapport 17.11.2009.pdflogo.jpg

HOVEDNETT SYKKEL 2009 A3 17.11.09.pdfKart hovednett for sykkel 17.11.09.pdf

 

Revidert kart, mars 2011:

 Hovednett sykkel sentrum rev. mars 2011.pdfHovednett sykkel sentrum rev. mars 2011.pdf

Hovednett sykkel rev. mars 2011.pdfHovednett sykkel rev. mars 2011.pdf

Tegnforklaring.pdfTegnforklaring.pdf

 

Oppdatert: 15.02.2018 13:45
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook