Nyheter

  • - Sann opplysning er en vaksine mot fake news

    I forbindelse med 200-årsdagen for Ole Vigs fødsel, holdt Geir Røsvoll, leder for Utdanningsforbundet, en tale før kransenedleggelsen ved graven. Røsvoll snakket om Vigs kamp for folkeskolen med like muligheter for alle, tanker Røsvoll mente er under stort press i dag. Du kan lese talen i sin helhet her.
  • Jakten på Ole Vigs første bok

    Søndag 01. september 1850 sto en beskjeden annonse i Morgenbladet om en ny bok, «Ole Pedersen Høilands fuldstendige Liv og Levnet», skrevet av Rasmus Berg. Boka kostet 16 skilling.
  • Kransenedleggelse, utstilling og jubileumsforestilling - Ole..

    06. februar 2024 var det nøyaktig 200 år siden Ole Vig ble født. Det ble markert med kransenedleggelse på graven hans, åpning av utstillingen "Folkevennen Ole Vig" på Kimen og en stor jubileumsforestilling. Med det er jubileumsfeiringen i gang!