Kalender

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dato
18. januar 2021
Tid
13:00 - 15:00
Sted
Digitalt møte

Her finner du møteinnkalling og saksliste når den er klar.

På grunn av smittesituasjonen på Stjørdal vil møtene bli gjennomført som fjernmøter.
Ta kontakt med mette.wigdahl@stjordal.kommune.no om du ønsker å være tilhører i møtet.

Arrangør

Formannskapssekretær
Telefon
40211002

Kontakt

Mette Wigdahl
Telefon
40211002