Aktuelt i kommunen

  • Coronaviruset

    Vi har ingen grunn til panikk! Sjansen for å få smitte til Norge er liten. Smittesituasjonen og eventuelle smitteverntiltak vurderes fortløpende av kommuneoverlegen, og vi vil støtte oss på WHOs vurdering internasjonalt og Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt.