Aktuelt i kommunen

 • 24. mar

  Positiv utvikling for fastlegesituasjon på Stjørdal.

  Stjørdal kommunes grep for å bedre fastlegesituasjon har hatt effekt. Vi har fått ansatt to gode fastleger, og er i en spennende prosess for å finne en ny fastlege i Stjørdal sentrum.
 • 22. mar

  Gode liv hele livet

  En stolt ordfører Eli Arnstad ønsket kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik velkommen til den offisielle åpningen av Fosslia omsorgssenter for demente.
 • 21. mar

  Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

  Forslag til detaljreguleringsplan for Husbykleiva felt C4 og forslag til detaljreguleringsplan for Halsen skoleområde er vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.