Høy vannstand i Stjørdalselva

De evakuerte kan flytte hjem. Vi overvåker fortsatt situasjonen nøye.

Eventuelle spørsmål går til Politiet på telefon 02800.

Gå til aktuelt-saken for mer informasjon.

02.03.2021 16.51

Aktuelt i kommunen