Nød- og vakttelefoner

Nød- og vakttelefoner

Nødtelefoner

Nødnummer
Tjeneste Telefonnummer Informasjon
Brann 110 Brannvakt Værnesregionen: 977 96 320. 110-sentral Midt-Norge: 73 95 64 50.
Politi 112
Ambulanse 113

Øyeblikkelig helsehjelp

Øyeblikkelig helsehjelp
Tjeneste Telefonnummer Informasjon
Legevakt 116117 Du kommer i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.
Er det akutt og står om liv 113
Tannlegevakt, Trøndelag 800 41 101 Åpen i helger og høytider 10.00 - 15.00

 

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester
Tjeneste Telefonnnummer Informasjon
Veg, vann og avløp 905 63 120 For fylkesveg eller riksveg, ring Statens vegvesen på telefon 175.
Kommunale bygg og utleieboliger 975 62 099 Ved problemer i kommunale bygg utenfor arbeidstid.
Park og idrettsanlegg 905 63 120

Barn og familie, helse og omsorg

Barn og familie, helse og omsorg
Tjeneste Telefonnummer Informasjon
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 En gratis tjeneste for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.
Barnevern 74 83 35 00 Hverdager klokken 09.00-15.00.
Værnesregionen barnevernvakt 951 91 250 Værnesregionen barnevernvakt ivaretar den barnevernfaglige akuttberedskapen før klokken 09.00 og etter klokken 15.00 på virkedager, samt helge- og helligdager.
Krisesenteret 74 07 77 10 Døgnåpent
Hjemmesykepleie 916 26 765 Eller 916 26 769
Smittevern 915 10 792 Smittevernansvarlig Leif Edvard Muruvik Vonen
Prest i tjeneste kveld, natt og helg 22 88 14 85 Om du har behov for prest utenfor arbeidstiden (mellom kl. 15.00 og kl. 09.00) og det ikke kan vente, kan du ringe vakttelefonen.

 

Veterinær og vilt

Veterinær og vilt
Tjeneste Telefonnummer Informasjon
Skadet/påkjørt vilt - Politiet 02800
Ettersøksringen 958 28 380
Veterinærvakt for Stjørdal, Meråker og Frosta 74 05 63 85
Mattilsynet 22 40 00 00 Det er dyreeiers ansvar at dyrene har det bra, men Mattilsynet skal se til at dyreeiere gjør jobben sin.