Innsyn

Innsyn

Våre saksdokumenter, journaler og lignende register er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov, er til hinder for å gi innsyn. Alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende register.

Offentlig innsyn og partsinnsyn

Det er offentlighetsloven med forskrifter som regulerer offentlig innsyn og forvaltningsloven med forskrifter som regulerer partsinnsyn.

Innsyn i postliste

Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen det siste året, unntatt for person-/klientsaker. Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringer. Her finner du også politiske møter og saksdokumenter hvor også tekstdokumenter publiseres.

Klikk her for innsyn i postlisten


Innsyn i byggesaker

Byggesaker før 2008 kan du få innsyn i via vår innsynsmodul for byggesaker. Disse er skannet og vi publiserer i utgangspunktet kun registreringer. Etter hvert som sakene blir kvalitetskontrollert vil også tekstdokumentene bli publisert.

Byggesaker og annen eiendomsdokumentasjon i perioden 2008 – april 2022 er nå publisert i sin helhet i denne innsynsmodulen. Dette innebærer at tekstdokumenter er publisert, og du vil ha full tilgang til å se all dokumentasjon som ikke er sensitiv på nett. 

Klikk her for innsyn i byggesaker


Innsyn i eldre dokumenter og nyere byggesaker

Per dags dato har vi pga sikkerhetsrisiko dessverre ingen innsynsløsning for politiske saksdokumenter før 1. mai 2022. 

For innsyn i eldre dokumenter, eldre politiske saker og nyere byggesaker vennligst benytt vårt skjema for innsynskrav.

Be om innsyn