Innsyn

Innsyn

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov, er til hinder for å gi innsyn.

Offentlig innsyn og partsinnsyn

Det er offentlighetsloven med forskrifter som regulerer offentlig innsyn og forvaltningsloven med forskrifter som regulerer partsinnsyn.

Innsyn i postliste

Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen de siste 3 måneder, unntatt for person-/klientsaker. Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringer. Her finner du også politiske møter og saksdokumenter hvor også tekstdokumenter publiseres.

1. mai 2022 innførte vi nytt saksbehandlingsverktøy i kommunen og registreringer etter dette blir publisert i en egen innsynsløsning. I en periode vil du dessverre måtte søke i to forskjellige innsynsløsninger, ny og gammel.

På grunn av innføringen vil det i noen tilfeller ta noe lenger tid å få saksbehandlet innsendte saker og vi beklager det.

Klikk her for innsyn i registreringer etter 1.5.22

Klikk her for innsyn i registreringer før 30.4.22 

 

Innsyn i byggesaker

Byggesaker før 2008 kan du få innsyn i via vår innsynsmodul for byggesaker. Disse er skannet og vi publiserer i utgangspunktet kun registreringer. Etter hvert som sakene blir kvalitetskontrollert vil også tekstdokumentene bli publisert.

Klikk her for innsyn i byggesaker


Innsyn i eldre dokumenter og nyere byggesaker

For innsyn i eldre dokumenter og nyere byggesaker vennligst benytt vårt skjema for innsynskrav.

Be om innsyn