Innsyn

Innsyn

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn.

Innsyn i postliste

Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen de siste 3 mnd, unntatt for person-/klientsaker. Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringer. 

Her finner du også politiske møter og saksdokumenter.

Klikk her for innsyn i postlista

 

Innsyn i byggesaker

Byggesaker før 2008 kan du få innsyn i via vår innsynsmodul for byggesaker. Disse er skannet og vi publiserer i utgangspunktet kun registreringer. Etter hvert som sakene blir kvalitetskontrollert vil også tekstdokumentene bli publisert.

Klikk her for innsyn i byggesaker

 

Offentlig innsyn og partsinnsyn

For innsyn i eldre dokumenter og nyere byggesaker vennligst benytt vårt skjema for innsynskrav.

Be om innsyn