Meld feil

Meld feil

Her kan du melde om feil som gjelder kommunalt vann, avløp, veg, gatelys, parker og friområder, i tillegg til forsøpling.

Vi mottar jevnlig henvendelser fra innbyggerne våre i Stjørdal om hull i vegen eller mørke gatelys med mer. For å gjøre det lettere for innbyggere å melde fra om feil bruker vi to ulike tjenester. Tjenestene dekker områdene vann, avløp, veg, gatelys, park og friområder. I tillegg kan du melde fra om forsøpling, uavhengig av om det er på kommunal eiendom eller ikke.

Her kan du enkelt melde om ulike forhold som for eksempel:

  • ødelagt veiskilt 
  • hull i vegen
  • park og friområder, inkl. kommunale snarveier
  • brunt vann i springen
  • søppelfylling/villfylling, bilvrak og annen forsøpling (annet avfall) av en viss mengde 

Registrer henvendelse om veg, gatelys, park, friområder og forsøpling

TIPS OSS - Henvendelser om veg, gatelys, park, friområder og forsøpling her

Registrer feil med vann og avløp

SiFra - Du registrerer din henvendelse om vann og avløp her
 

Hvordan fungerer det?

Du kan registrere enten via PC, nettbrett eller mobil. Du har også muligheten til å legge inn bilde av feilen. Fra mobilen kan du ta direktebilde med kameraet, som kan legges ved. Du kan også se om tilsvarende meldinger har blitt meldt inn tidligere, og hvilke meldinger som er registrert i ditt nærområde.

Kontaktinformasjon

Det er valgfritt om du ønsker å oppgi din kontaktinformasjon. Gjør du dette, vil du få svar og statusmeldinger. Velger du å ikke oppgi kontaktinformasjonen din, må du selv følge med henvendelsen på web.

Kommunale veger

Stjørdal kommune har ansvaret for omtrent 220 kilometer veg/gang- og sykkelveg, herunder sommer- og vintervedlikehold. Dette innebærer blant annet grusing, høvling, kantklipp, strøing og brøyting.

Feil og mangler på riksveg og fylkesveg

Det er Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for vedlikehold av riks- og fylkesveger.

Skal du melde om feil og mangler på riks- og fylkesveger, eller tipse om trafikkfarlige situasjoner, kan du ringe Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175, eller du kan sende henvendelse via skjema: