Barnehager og skoler er nå tilnærmet i normal drift

Det er fortsatt noe som gjenstår i forhold til at normal drift er det vanlige. Dagens rutiner og systemer blir videreført gjennom hele sommeren dersom det ikke kommer ny beskjed fra kommunelegen. Det vil komme informasjon fra den enkelte styrer og rektor dersom det blir endring i smittevernreglene.


Trafikklysmodellen

Gå til temasiden for koronavirus for barnehager, skoler og SFO

Barnehage og skole