Gjenåpning av skoler: Alle skolene er nå gjenåpnet.

Den enkelte skole informerer elevene, foreldre og foresatte om skolehverdagen.

Dagens åpningstid for SFO videreføres, det betyr at det er stengt om morgenen for andre enn de med rett til omsorgsbehov. 

Gå til temasiden for koronavirus for barnehager, skoler og SFO

Barnehage og skole