Pressemelding: 05. mai 2023: I sommer kan du leie en el-sparkesykkel

Pressemelding: 05. mai 2023: I sommer kan du leie en el-sparkesykkel

Stjørdal skal i sommer være med i et prøveprosjekt hvor det skal utplasseres el-sparkesykler og el-sykler for utlån. Målet er å gjøre det enklere for folk å forflytte seg over kortere avstander så flere dropper bilen til småkjøring. Prøveprosjektet kjøres av AtB, og finansieres med midler fra Miljøpakken.

Ny teknologi skal forhindre parkeringskaos

Noen vil nok være bekymret for at el-sykler og el-sparkesykler vil bli liggende rundt om på fortau og i grøfter slik vi har lest om i andre byer. Varaordfører Ole Hermod Sandvik forsikrer derimot om at prosjektet har lært av andre byers ukontrollerte innføring av el-sparkesykler. Det skal derfor tas en rekke grep for å forhindre dette. - Leie av el-sykler og el-sparkesykler vil bli styrt av en app levert av selskapet «Nivel». Vi kan regulere hvor syklene skal parkeres etter bruk, og settes de ikke på plass på et godkjent sted fortsetter «lånetaksametrets» å gå. Nivel gir oss også mulighet til å styre hvor syklene skal fungere og ikke, innenfor hvilke tidsrom samt at vi kan regulere maksfarten.  Andre byer har god erfaring med slike verktøy, kan Sandvik fortelle.

Enkel måte å forflytte seg på

Strømstad og Sandvik tror dette er et etterlengtet tilbud blant mange av byens innbyggere.    -  Men også tilreisende, for eksempel studenter ved Nord Universitet, soldater ved Værnes Garnison og hotellgjester, får nå muligheten til enkelt å kunne forflytte seg rundt i byen og oppleve Stjørdal, sier Strømstad.

Godt miljøprosjekt

Prosjektet skal evalueres i høst når sesongen er ferdig, men kommunen kan justere tilbudet fortløpende. - Jeg har tro på at dette skal bidra til mindre småkjøring med bil, og derfor er el-sykler og el-sparkesykler et godt miljøtiltak, slår Sandvik fast og viser til at ett av kommunens fem hovedmål er å være en foregangskommune innen klima- og miljøarbeid. – Da må vi må være fremoverlente, våge å prøve ut nye ting og ta del i den teknologiske utviklingen, mener Sandvik.

Stjørdal kommune vil komme tilbake med mer informasjon om praktisk bruk av syklene etc. når tilbudet er klart for å tas i bruk.