Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Fra 1. august 2024 koster 100 prosent barnehageplass 2000 kroner.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. 

Prisen for en barnehageplass er for 11 måneder i året, da juli er betalingsfri.

Betaling for kost kommer i tillegg til oppholdsbetalingen. Kostprisen kan variere fra barnehage til barnehage, avhengig av hva som er mat-tilbudet. Se den enkelte barnehages vedtekter.

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en barnehageplass.
  • Du må søke innen 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. i neste måned.
  • Du må søke for hvert barnehageår og legge ved skattemeldingen i søknaden.
  • Ordningen gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle barn fra og med 1. august i det kalenderåret de fyller to år og fram til skolestart, dersom:

  1. husholdningens samlede inntekter i det siste året er lavere enn inntektsgrensen fastsatt av Stortinget, eller,
  2. det er en varig nedgang i husholdningens inntekter i inneværende år som gjør at husholdningens inntekter er lavere enn inntektsgrensen fastsatt av Stortinget.

 

Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 642 700 kroner.

Har du allerede fått innvilget en reduksjon og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, må du søke på nytt og legge ved ny dokumentasjon

Slik søker du

Du søker om redusert betaling ved å logge inn i foreldreportalen i Vigilo. Her finner du veiledning om hvordan du søker redusert betaling i barnehage (vigilo.no)

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Mer informasjon

Les mer om moderasjonsordninger foreldrebetaling (udir.no)

Kontakt

Tove Berg Fornes
Konsulent
E-post
Telefon 95 25 87 52