Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknadsfristen er 15. april for vedtak fra august.

Kort fortalt

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en barnehageplass.
  • Maksprisen for en barnehageplass er 3000 kroner per måned fra januar 2023. Om familien samlet tjener 550 000 kroner eller mindre i året, har du rett på redusert betaling.
  • Du må søke innen 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. i neste måned.
  • Du må søke for hvert barnehageår og legge ved skattemeldingen i søknaden.
  • Ordningen gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid

Er husholdningens inntekt lavere enn 615 590 kroner og barnet er 2, 3, 4 eller 5 år, har du også krav på gratis barnehage 20 timer i uka. Barn med utsatt skolestart har samme rettighet.

Har du allerede fått innvilget en reduksjon og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, må du søke på nytt og legge ved ny dokumentasjon

Slik søker du

Du søker om redusert betaling ved å logge inn i foreldreportalen i Vigilo. Her finner du veiledning om hvordan du søker redusert betaling i barnehage (vigilo.no)

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Mer informasjon

Les mer om moderasjonsordninger foreldrebetaling (udir.no)

Kontakt

Tove Berg Fornes
Konsulent
E-post
Telefon 95 25 87 52