Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknadsfristen er 1. juni for vedtak fra august.

Kort fortalt

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
  • Du har rett på redusert betaling dersom husholdningens inntekt er lavere enn 607 750 kroner.
  • Du må søke innen 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. i neste måned.
  • Du må søke for hvert barnehageår og legge ved skattemeldingen i søknaden.
  • Ordningen gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid

Er husholdningens inntekt lavere enn 583 650 kroner og barnet er 2, 3, 4 eller 5 år, vil du også få 20 timer gratis plass i uka. Barn med utsatt skolestart har samme rettighet.

Har du allerede fått innvilget en reduksjon og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, må du søke på nytt og legge ved ny dokumentasjon

Hvordan søke om redusert betaling i barnehage - veiledning (vigilo.no)

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Les mer om moderasjonsordninger foreldrebetaling (udir.no)

Kontakt

Laila Vikan Skjevik
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 477 56 256
Tove Furunes
Leder
E-post
Telefon 990 16 190
Mobil 990 16 190