Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknadsfristen er 1. juni for vedtak fra august.

Du har rett på redusert betaling dersom husholdingens inntekt er lavere enn 574 750 kr.

Du må søke innen 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. i neste måned.
Det må søkes for hvert barnehageår. Skattemelding må legges ved i søknaden.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid

Er husholdningens inntekt lavere enn kr. 566 100, og barnet født fra  2014 - 2018  vil du også få 20 timer gratis i uka. Barn med utsatt skolestart har samme rettighet.

Har du allerede fått innvilget en reduksjon og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, må du søke på nytt og legge ved ny dokumentasjon

Hvordan søke om redusert betaling i barnehage - veiledning

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Les mer om moderasjonsordninger foreldrebetaling : Udir.no