Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknadsfristen er 15. april for vedtak fra august.

Kort fortalt

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en barnehageplass.
  • Maksprisen for en barnehageplass er 3 050 kroner fra 1. august 2022. Om familien samlet tjener 559 167 kroner eller mindre i året, har du rett på redusert betaling.
  • Du må søke innen 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. i neste måned.
  • Du må søke for hvert barnehageår og legge ved skattemeldingen i søknaden.
  • Ordningen gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid

Er husholdningens inntekt lavere enn 598 825 kroner og barnet er 2, 3, 4 eller 5 år, har du også krav på gratis barnehage 20 timer i uka. Barn med utsatt skolestart har samme rettighet.

Har du allerede fått innvilget en reduksjon og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, må du søke på nytt og legge ved ny dokumentasjon

Hvordan søke om redusert betaling i barnehage - veiledning (vigilo.no)

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Les mer om moderasjonsordninger foreldrebetaling (udir.no)

Kontakt

Tove Furunes
Leder
E-post
Telefon 990 16 190
Mobil 990 16 190