Krisesenteret

Krisesenteret

Trenger du noen å snakke med?

  • Opplever du ubehagelige og krenkende hendelser av noen som står deg nær?
  • Blir du truet, skadet eller snakket nedsettende til? 
  • Krisesenteret har døgnåpent og du trenger ingen timeavtale.
  • Tilbudet er gratis.

Nord-Trøndelag Krisesenter gir hjelp, veiledning og trygghet til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Gjennom våre arbeidsmetoder gir vi støtte og bistand til å komme ut av en vanskelig livssituasjon og også forebygge ny vold. 

Du kan ringe Krisesenteret hele døgnet på telefon 74 07 77 10 eller
sende e-post: krverdal@online.no

Du finner mer informasjon på krisesenteret-nt.no