Eikra Aktiv Medborger

Eikra Aktiv Medborger

Stjørdal kommune fikk i perioden 2020 – 2021 tilskuddsmidler fra IMDi gjennom ordningen «Utvikling av kommunale integreringstiltak».

Vi søkte på satsingsområde 2 – Arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører -, og samarbeidspartneren vår var den sosiale entreprenøren Eikra Aktivitet AS.

Målet for prosjektet var å utvikle en modell for samarbeid om yrkesrettet språkutvikling og livsmestring. Målgruppen for prosjektet var kvinner i introduksjonsprogrammet med lite utdanning. Gjennom kurset har kvinnene fått undervisning i temaer som fysisk og psykisk helse, kosthold og ernæring, kroppen, informasjon om arbeidsliv og utdanning med mer. Vi har i samarbeid med Eikra Aktivitet AS utviklet og prøvd en modell som skal styrke kvinner med innvandrerbakgrunn sine evner til deltakelse i samfunnet, samt bringe dem nærmere et fremtidig arbeidsliv.

Prosjektets leveranser:

  1. Metode og modellbeskrivelser
  2. Prosjektplan
  3. Opplæringsplan
  4. Maler til bruk i kurset (kursbevis, evalueringsskjema og samtykkeskjema)
  5. Annet materiell (dagsplan, hverdagsspørsmål)

Last ned skjema, planer og annet materiale fra Eikra Aktiv Medborger

Kontaktinfo:

Oddrun Selstø Harnes, prosjektleder og programrådgiver 

Oddrun.Selsto.Harnes@stjordal.kommune.no tlf. 47484513

Veronica Reinås, prosjektleder og sosial entreprenør 

veronica@eikra.no tlf.93440683