Leie av idrettsanlegg

Leie av idrettsanlegg

I Stjørdal kommune er det flere idrettshaller, baner og anlegg for ulike typer idrettsaktivitet med utleiemuligheter.

Sesongleie

Fordeling av faste treningstider skjer en gang i året, med søknadsfrist 10. mai. 

Vi ønsker en felles søknad fra hver klubb. Den interne fordelingen av timene mellom avdelingene er klubbens eget ansvar.

Søk om sesongleie idrettsanlegg/svømmehall

Tildelt treningstid følger skoleåret så lenge ikke annet er avtalt. Leie fra ca. 20. august til 20. juni med stengt i skoleferier og på helligdager.

Har du spørsmål om leie av idrettsanlegg eller ønsker å leie til arrangement, send oss e-post: idrett@stjordal.kommune.no eller ring oss på telefon 74 83 35 00.

Hvis du leier i forbindelse med et arrangement, må du registrere arrangementet i CIM Event. 

Oppsigelse av treningstid

Eventuell oppsigelse av treningstid må skje skriftlig med minst to ukers varsel til idrett@stjordal.kommune.no for å unngå fakturering av halleie.

BookUp

I bookingsystemet vårt BookUp finner du informasjon og oversikt over idrettsanleggene. Her kan du bestille enkelt-timer. Du finner også informasjon om lokale koronatiltak og om anlegget er åpent. Gå på det aktuelle leieobjektet og les informasjonen under "Om utleieobjektet". Finner du ikke leieobjektet, er det stengt for utleie.

BookUp: Leie av idrettsanlegg

For booking: Se om leieobjektet er ledig i aktivitetskalenderen og følg anvisning i bookup. Booking for helg stenges siste torsdag før helgen, kl. 09.30. På grunn av korona-pandemien må dessverre mye booking skje manuelt via e-post til: idrett@stjordal.kommune.no

Fordeling av leid treningstid (sesongleie 2020/2021) ligger inne i Bookup.no på det aktuelle leieobjektet.

Betalingssatser for leie: