Leie av idrettsanlegg

Leie av idrettsanlegg

I Stjørdal er det flere idrettshaller, baner og anlegg for ulike typer idrettsaktivitet med utleiemuligheter.

Sesongleie

Fordeling av faste treningstider skjer en gang i året, med søknadsfrist 13. juni. 

Det skal sendes en felles søknad fra hver klubb. Den interne fordelingen av timene mellom avdelingene er klubbens eget ansvar.

Slik søker du

Klikk på den røde boksen for å gå til søknadsskjema.

Søk om sesongleie idrettsanlegg/svømmehall (gibbs.no) 

  • Legg inn ønsket tidspunkt; både dag, tidspunkt og ønsket hall. Du må også legge inn riktig årsklasse som skal trene.
  • Ikke trykk på send før alle lag for en klubb er lagt inn.
  • Tildelingen skjer etter kriterier og prioriteringer som klubbene og idrettsrådet har satt opp.
  • Fjellhallen prioriteres til klister aktiviteter, friidrett og helsesport (mandager mellom klokken 17:00 - 19:00).
  • Det er Åpen hall i Hegra, Skatval og fjellhallen fredager klokken 20:00 - 22:00.

Tildelt treningstid følger skoleåret så lenge ikke annet er avtalt. Leie fra ca. 20. august til 20. juni med stengt i skoleferier og på helligdager.

Har du spørsmål om leie av idrettsanlegg eller ønsker å leie til arrangement, send oss e-post: idrett@stjordal.kommune.no eller ring oss på telefon 74 83 35 00.

Hvis du leier i forbindelse med et arrangement, må du registrere arrangementet i CIM Event. 

Oppsigelse av treningstid

Eventuell oppsigelse av treningstid må skje skriftlig med minst to ukers varsel til e-post: idrett@stjordal.kommune.no for å unngå fakturering av halleie.

BookUp

I bookingsystemet vårt BookUp finner du oversikt over kommunale idrettsanlegg. Her finner du informasjon om hvert anlegg og du kan bestille enkelt-timer. Finner du ikke anlegget/leieobjektet, er det stengt for utleie.

BookUp: Leie av idrettsanlegg

For booking: Se om leieobjektet er ledig i aktivitetskalenderen og følg anvisning i bookup. Booking for helg stenges siste torsdag før helgen, kl. 09.30. På grunn av korona-pandemien må dessverre mye booking skje manuelt via e-post til: idrett@stjordal.kommune.no

Fordeling av leid treningstid/sesongleie ligger inne i Bookup.no på det aktuelle leieobjektet.

Betalingssatser for leie:

Kontakt

John Fornes
Fagkonsulent
E-post
Telefon +47 97 72 91 43