Tellere i friområder

Tellere i friområder

Som en del av folkehelsearbeidet er det montert tellere som registrerer antall besøkende i friområder og langs gang- og sykkelveier.

I friområdene Remarka, Håmmårsbukta, Holmberget og Tønsåsen ble det i 2018 og 2019 satt opp tellere. Statens Vegvesen har også tellere i Sandskogan og ved Værnestunnelen som viser antall sykkelpasseringer på et lysskilt.

Se hvor mange som bruker friområdene


Her kan du se hvordan friområdene Stjørdal ligger an sammenliknet med de andre tellerne som er registrert i fylket.

Se tellertall i Trøndelag

Se tellertall i Malvik kommune