Tellere i friområder

Tellere i friområder

Som en del av folkehelsearbeidet er det montert tellere som registrerer antall besøkende i friområder og langs gang- og sykkelveier.

 flere av kommunens friområder har vi nå tellere som registrerer antall passeringer.

Remarka, Håmmårsbukta,Holmberget, Tønsåsen og Storvika ar det nå tellere. Oppsettet på web-siden (link på knapp nedenfor) viser antall passeringer hittil i gjeldende år (nullstilles ved årskifte), men den som er interessert kan finne tall helt fra da tellerne ble satt opp. 

Statens Vegvesen har også tellere i Sandskogan og ved Værnestunnelen som viser antall sykkelpasseringer på et lysskilt.

Se hvor mange som bruker friområdene


Her kan du se hvordan friområdene Stjørdal ligger an sammenliknet med de andre tellerne som er registrert i fylket. Merk tellertall for Malvik viser totalt fra teller ble satt opp. 

Se tellertall i Trøndelag

Se tellertall i Malvik kommune