Akebakke i sentrum

Akebakke i sentrum

Ved Fosslia Fjellhall ligger en sentrumsnær og mye brukt akebakke når vær og føre tillater dette vinterstid. Dette er en av få tilrettelagte akebakker som ligger i kommunalt friområde foruten de som ligger på skoleområder.

I det grønne friområdet som ligger tett opptil og som er en del av uteområdet til Fosslia Fjellhall ligger det en bakke. Denne er tilrettelagt for å kunne benyttes som akebakke på vinter når forholdene ligger til rette for det. 

I akebakken er det belysning og vegetasjon holdes nede slik at den kan benyttes så snart det kommer litt snø. Kommunen produserer også noe snø til akebakken med snøkanon i området her på dagtid når forholdene ligger tilrette for det.  Vi oppfordrer til å holde avstand til utstyret.

For mere info om ulik tilrettelegging i området, bla sittegrupper, se Fosslia Fjellhall uteområde.

Beliggenhet akebakke v Fosslia Fjellhall 

Åpningstider

Utendørs friluftsanlegg som er tilgjengelig heltid. 

Akebakkens belysning følger belysningen i turveien fra parkeringen ved Fosslia Fjellhall topp til Monsberga friluftsområde. (Slås automatisk på og av ved sol ned/opp).

Adresse

Ringveien 130

7500 STJØRDAL

Kartpunkt