Isbane i sentrum

Isbane i sentrum

På Halsenbanen i sentrum tilrettelegges det med isflate til vinterlek slik som skøyter. Dette gjøres på vinteren når værforholdene ligger til rette for det.

Vi minner om at alle må huske godt smittevern og holde god avstand denne vinteren (2020-2021). Korona-pandemien er dessverre tilstede enda. 

Det er lysanlegg på Halsenbanen. Lysene slås automatisk på når det blir mørkt og slukkes kl. 22:00.

Vinterlek på is er en veldig universell vinteraktivitet som også personer med nedsatt bevegelighet kan delta på. Vis hensyn og respekt og ha det arti!

Det finnes også flere andre isflater i kommunen som drives av bla. velforeninger og lag på dugnad. Følg eventuelle anvisninger fra anleggseier ved bruk.

Om man velger å benytte naturlig islagte vann til skøytegåing, husk å sjekk isforholdene slik at sikkerhet ivaretas.

 

Isflata på Halsenbanen er natur-is og kommunen er derfor avhengige av værforholdene både for oppbygging av isflata og for vedlikeholdet.  Naturisbanen vår brøytes og vannes i perioden november til slutten av februar, forutsatt at værforholdene tillater det. Naturisbanen blir ikke vannet eller brøytet i helger.

Vi minner om at alle må av isflata når drift med utstyr foregår (brøyting/vanning). Dette av sikkerhetsmessige grunner. Merk - best flate får man om vannet får fryse før man går utpå igjen.

Å bygge opp skøyteis tar tid (ca. ei ukes tid ved ideelle værforhold) og sesongen for naturisbane på Stjørdal er kort. Alt i februar begynner sola å varme, telen i bakken forsvinner gradvis og jorda varmes etter hvert opp. Dette gjør at det er vanskelig å bygge opp isflate etter februar mnd. Selv om slutten av februar og mars har dager med minusgrader og snø, har sola og jordvarmen overtaket og vi får nyte den lagte isen så lenge det er mulig. Underlag og lokale klimatiske forhold er faktorer som avgjør hvor lenge man kan ha glede av isen.

Åpningstider

Utendørs friluftsanlegg som er tilgjengelig heltid. 

Belysningen følger samme åpningstid som alle idrettsanlegg/ turområder:

Man-fred + søn: 8.00 - 22.00

Lørd: 8.00 - 20.00

(Slås automatisk på ved solnedgang og av på tid).

Kartpunkt